Pakiet SMART PROTECT – ogólne warunki umowy

Zobacz całą treść umowy: Pakiet SMART PROTECT – Umowa


Najważniejsze punkty pakietu SMART PROTECT:


§ 1 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest podjęcie współpracy na polu szkolenia z zakresu prowadzenia biznesu, w skład której wchodzą:
  • konsultacje w sprawach związanych z organizacją, zarządzaniem, księgowością, e-marketingiem, prawem, budową platformy online, budowy sklepu internetowego, konfiguracji systemów informatycznych, dostosowaniem i tworzeniem produktów online itp. lub
  • analiza i przygotowywanie rozwiązań problemów lub
  • dostarczenie podstawowych narzędzi przyspieszających rozwój biznesu lub
  • określenie zakresu zmian i ich priorytetyzację lub
  • audyt dokumentów pod kontem klauzul zakazanych, praw konsumenckich, kodeksu cywilnego itd. lub
  • przedstawienie propozycji zmian lub
  • modyfikacja regulaminu lub
  • dostosowanie kwestii muzycznych lub
  • przygotowanie lub poprawienie dokumentacji związanej z RODO lub
  • opracowanie dokumentów pod sklep internetowy lub
  • propozycja optymalizacji podatkowych i księgowych lub
  • diagnostyka i optymalizacja strony www lub
  • analiza pozycjonowania lub
  • optymalizacja budżetu lub
  • automatyzacja podstawowych lub bardziej zaawansowanych procesów lub
  • ustalenie strategii: sprzedażowej, marketingowej czy organizacyjnej lub
  • monitoring potrzeb Partnera lub
  • analiza problemów  i dostępnych rozwiązań lub
  • update (nt. zmian prawnych, podatkowych, nowych technologii, kierunku branży) lub
  • zabezpieczenia prawne (kary, kontrole),
  • nieustanna opieka Anioła Stróża (przydzielony, dedykowany opiekun), który prowadzi Partnera przez cały proces
 2. W ramach powyższego partner może dowolnie rozdysponować przyznane w ramach niniejszej umowy 10h w danym cyklu rozliczeniowym (30 dni), każdorazowo otrzymując do akceptacji zakres godzinowy zlecanych prac oraz harmonogram prac realizowany dopiero po akceptacji Partnera.
 3. Zastrzegamy, że niektóre konsultacje specjalistyczne trwające godzinę wymagają dodatkowej godziny przygotowania i analizy, będzie to jednak każdorazowo konsultowane z Partnerem.

§ 2 Fundacja

Fundacja oświadcza iż,

1. posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla wykonania usługi oraz korzysta z usług i wiedzy doświadczonych osób specjalizujących się w danej dziedzinie, w których Partner oczekuje wsparcia.

2. udostępni Partnerowi dedykowaną platformę VOD z dostępem na czas trwania umowy, do dedykowanych materiałów. Panel umożliwia również stałą komunikację, opiekę nad partnerem oraz konsultacje ze specjalistami.

3. zakres prac w ramach 10 h / miesięcznie zakłada jednostkowe przygotowanie lub opracowanie danego zlecenia czyli: przygotowanie pisma, skonfigurowanie strony, opracowanie strategii marketingowej, pomoc w stworzeniu planu wynagrodzeń, opracowanie dokumentów, prace na narzędziach wspomagających e-marketing oraz pozostałych usług opisanych w §1.

Poza pakietem są zlecenia stałe takie jak: przygotowanie strony www, reprezentowanie w sądzie, szkolenie zespołu pracowników, prowadzenie księgowości, prowadzenie działań marketingu online lub offline, szkolenie zespołu sprzedażowego, tworzenie produktów online, opłata za platformę do tworzenia kursów czy jej bieżąca obsługa oraz inne zewnętrzne aplikacje na które zdecyduje się Partner, pozycjonowanie itp. Mogą jednak być osobno zlecane na preferencyjnych warunkach po indywidualnym ustaleniu z opiekunem lub specjalistą zajmującym się danym zagadnieniem.


§ 3 Współpraca

1. Partner zobowiązuje się do comiesięcznej opłaty na rzecz Fundacji Zarabiaj Na Pasji w ramach usługi SMART PROTECT.

2. Partner może skorzystać z gwarancji stałej ceny przy regularnym przedłużaniu subskrypcji przed jej zakończeniem, cena gwarantowana to 529 zł.

3. W przypadku przerwania ciągłości subskrypcji przy chęci odnowienia subskrypcji cena wraca do ceny regularnej tj. 750 zł i nie ulega dalszej zmianie

4. Fundacja zobowiązuje się do zwrotu opłaconego abonamentu w ramach gwarancji satysfakcji, jeżeli Partner zgłosi taką chęć w ciągu 30 dni od pierwszego zakupu.

5. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego. Dzień zakupu traktujemy jako pierwszy dzień cyklu rozliczeniowego.

Zobacz całą treść umowy: Pakiet SMART PROTECT – Umowa

Kontakt: Support@ZarabiajNaPasji.com
Messenger: Fundacja Zarabiaj Na Pasji

Polityka Prywatności