TO WAŻNE: Przeczytaj nim klikniesz UNSUBSCRIBE

PAMIĘTAJ, że zgodnie z Regulaminem:

"Wypowiedzenie abonamentu Smart Protect i ponowny zakupu abonamentu jest każdorazowo traktowane jak przyjęcie nowego Klienta - tj. Klient ponownie zobowiązany jest do uiszczenia opłaty aktywacyjnej oraz poddania się gruntownemu audytów"

*dlatego rezygnuj, gdy wiesz, że nie chcesz w najbliższym czasie korzystać już z pakietu #Smart Protect.

"Klient (…) może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć Sprzedającemu oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to składa najpierw informując mailowo na adres support@zarabiajnapasji.com, wysyłając prostą informację pisemną o chęci wypowiedzenia umowy, a dopiero później poprzez swój panel użytkownika odłączając kartę"

*dlatego nie odłączaj karty pochopnie – nie chcemy byś był tutaj na siłę, ale zachowajmy kolejność rezygnacji, by nie dochodziło do niesnasek i nieporozumień, nasz dział support chętnie pomoże i przyjmie Twoją rezygnacje, chociaż będzie nam smutno…

"W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność. Z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Klienta do wybranych przez niego Produktów"

*okres rezygnacji liczymy od końca bieżącego miesiąca kalendarzowego, w zależności jaki masz aktualnie termin wypowiedzenia. Stracisz dostęp automatycznie dopiero, gdy okres wypowiedzenie się zakończy.

"Rabat kwoty aktywacyjnej przyznawany jest Klientom, którzy zaakceptują umowę z dodatkowym okresem wypowiedzenia"

*pamiętaj, że jeśli przyjąłeś rabat, to był on warunkowy i obniżył Ci kwotę usługi, ale zaakceptowałeś jego zasady, których trzeba dotrzymać.

"Wyjątkiem są użytkownicy, którzy skorzystali z rabatu, w zamian za dłuższy okres wypowiedzenia (…) w przypadku odpięcia karty przed upływem tego czasu, klient z własnej woli anuluje przyznamy mu rabat, który będzie podległa egzekucji i ewentualnej windykacji mocą umowy cywilnoprawnej, którą jest niniejszy, zaakceptowany przez obydwie strony regulamin. Klient zapłaci pełną kwotę przed rabatem, jaką miał wskazaną w ofercie mailowej"

*w razie niedotrzymania zasad, które sam zaakceptowałeś (rabat, z którego skorzystałeś), niestety będziemy mieli prawo naliczyć Ci pełną kwotę, tak jakby tego rabatu nie było i dopiero po jej rozliczeniu nastąpi rozwiązanie umowy.

"Umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu także w przypadku niemożliwości pobrania płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy (np. z powodu braku środków na karcie płatniczej, utraty ważności karty) – wraz z końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, z uwzględnieniem poprzedniego ustępu"

*spokojnie, jeśli okaże się, że z jakiegoś powodu, akurat brakło środków na karcie to Tpay ponowi dwukrotnie próbę obciążenia karty, dopiero próba celowego odłączenia karty lub celowego utrzymywania salda poniżej wymaganej kwoty wywoła skutek rozwiązania umowy


Pamiętaj też, że gramy wszyscy do jednej bramki. Z naszej strony staramy się przestawić klarowne zasady współpracy i uczciwe warunki. Działa to jednak w dwie strony i wierzymy, że z poszanowaniem umów, które zawieramy możemy wzajemnie się uzupełniać, wspierać i działać na swoją korzyść. Nie mamy na celu dostarczania Ci czegoś, czego nie chcesz i nie potrzebujesz - gdyby zdarzyło się, że nie czujesz wartości otrzymywanej z tytułu uczestnictwa w projekcie #Smart Protect, napisz do nas - przestaw swoje wątpliwości, obiekcje i sugestie - wspólnie na pewno coś wymyślimy ;)

Kontakt: kontakt@kancelariairbis.pl
Messenger: Fundacja Zarabiaj Na Pasji

Polityka Prywatności